6.99

3. Salmon Special

Egg Whites, Smoked Salmon, Red Onion & Cream Cheese